राज्य पुरस्कृत योजना

राज्य पुरस्कृत योजना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती इमारत बांधकामाकरीता सहाय्यक अनुदान मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान मा लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्ये मुलभूत सुविधाचा विशेष कार्यक्रम पर्यावरण-संतुलित-समृद्ध-ग्राम-विकास-योजना तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम वित्त आयोग