महिला किसान सशक्तीकरण कार्यक्रम

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान - सादरीकरण

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान मराठी सादरीकरण
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान पी.पी.टी. १
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान पी.पी.टी. २

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान - मार्गदर्शक तत्वे