अधिक ताज्या घडामोडी

क्रमांक बातम्या तारीख डाऊनलोड
1 मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत महाराष्ट्र रस्ते विकास संस्थेकरिता सेवानिवृत्त उपअभियंता यांच्या नियुक्तीसाठी एकपॅनलमेंट करण्याबाबत. 18/01/2024
2 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या लेख परीक्षणासाठी सनदी लेखापालांची नियुक्ती करण्याबाबत... 21/04/2023 PDF icon जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या लेख परीक्षणासाठी सनदी लेखापालांची नियुक्ती करण्याबाबत. (Marathi ) (5.85 MB)
3 04/01/2021 PDF icon एमएमजीएसवाय पीएमजीएसवाय जाहिरात (इंग्रजी मराठी) ((इंग्रजी मराठी)) (144.71 KB)
4 28/12/2020 PDF icon निविदा सूचना 24 डिसेंबर 2020 (मराठी) (521.15 KB)
5 03/12/2020 PDF icon गावठाण जमाबंदी प्रकल्प(मराठी) (Marathi) (327.81 KB)
6 30/06/2020 PDF icon मानधन अप्राप्त सरपंच, उपसरपंचांनी संगणक प्रणालीवर त्वरीत नोंदणी करावी (मराठी) (54.42 KB)
7 महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था - Self Declaration 30/05/2020 PDF icon महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था - Self Declaration (मराठी) (45.39 KB)
8 महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था - Application Form 30/05/2020 PDF icon महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था - Application Form (मराठी) (654.86 KB)
9 महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था - Advertisement 30/05/2020 PDF icon महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था - Advertisement (मराठी) (327.83 KB)
10 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या लेखा परिक्षणासाठी सनदी लेखापाल पदाची जाहिरात 24/04/2020 PDF icon जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या लेखा परिक्षणासाठी सनदी लेखापाल पदाची जाहिरात. (Marathi) (3.33 MB)

Pages