अधिक ताज्या घडामोडी

क्रमांक बातम्या तारीख डाऊनलोड
1 12/11/2020 PDF icon गावठाण जमाबंदी प्रकल्प (मराठी) (276.06 KB)
2 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या लेखा परिक्षणासाठी सनदी लेखापाल पदाची जाहिरात 24/09/2020 PDF icon जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या लेखा परिक्षणासाठी सनदी लेखापाल पदाची जाहिरात (Marathi) (3.33 MB)
3 30/06/2020 PDF icon मानधन अप्राप्त सरपंच, उपसरपंचांनी संगणक प्रणालीवर त्वरीत नोंदणी करावी (मराठी) (54.42 KB)
4 महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था - Self Declaration 30/05/2020 PDF icon महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था - Self Declaration (मराठी) (45.39 KB)
5 महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था - Application Form 30/05/2020 PDF icon महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था - Application Form (मराठी) (654.86 KB)
6 महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था - Advertisement 30/05/2020 PDF icon महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था - Advertisement (मराठी) (327.83 KB)
7 खोट्या जाहिरातीबाबत खुलासा 21/04/2020 PDF icon खोट्या जाहिरातीबाबत खुलासा (Marathi) (104.58 KB)