अधिक ताज्या घडामोडी

क्रमांक बातम्या तारीख डाऊनलोड
1 सेवानिवृत्त सहायक कक्ष अधिकारी करारपध्दतीने नियुक्त करण्याबाबत. 25/09/2019 PDF icon सेवानिवृत्त सहायक कक्ष अधिकारी करारपध्दतीने नियुक्त करण्याबाबत. (मराठी) (170.41 KB)
2 सेवानिवृत्त लेखा अधिकारी करारपध्दतीने नियुक्त करण्याबाबत. 25/09/2019 PDF icon सेवानिवृत्त लेखा अधिकारी करारपध्दतीने नियुक्त करण्याबाबत. (मराठी) (341.72 KB)
3 बँक एक्सपर्ट व स्टेट को- ऑर्डिनेटर या पदांसाठी जाहिरात 29/06/2019 PDF icon बँक एक्सपर्ट व स्टेट को- ऑर्डिनेटर या पदांसाठी जाहिरात (मराठी) (998.25 KB)
4 Request for proposal for selection of consultancy firms for providing business process management consultancy services at Gram Panchayats In Rural Development Department, Government of Maharashtra for enabling transparency and accountability through implementation of ISO 9001:2015 Certification. 07/03/2019 PDF icon Request for proposal for selection of consultancy firms for providing business process management consultancy services at Gram Panchayats In Rural Development Department, Government of Maharashtra for enabling transparency and accountability through implementation of ISO 9001:2015 Certification. (मराठी) (847.76 KB)
5 राज्यातील गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यासाठीई- गव्हर्नन्स खाली उपलब्ध तरतुदी मधून निधी वितरित करणे बाबत. 05/03/2019 PDF icon राज्यातील गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यासाठीई- गव्हर्नन्स खाली उपलब्ध तरतुदी मधून निधी वितरित करणे बाबत. (मराठी) (3.28 MB)
6 राज्यातील गावठाण जमाबंदीप्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत. 01/03/2019 PDF icon राज्यातील गावठाण जमाबंदीप्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत. (मराठी) (3.34 MB)
7 क्षेत्रफळावर आधारित कर आकारणी करून करण्यात आलेली वसुली पुर्वी अस्तित्वात असलेल्या वार्षिक भाडे/ भांडवली मुल्याच्या आधारे सुधारित कर आकारणी करून अतिरिक्त वसूली भविष्यातील कर आकारणीमध्ये समायोजन करणे. 01/03/2019 PDF icon क्षेत्रफळावर आधारित कर आकारणी करून करण्यात आलेली वसुली पुर्वी अस्तित्वात असलेल्या वार्षिक भाडे/ भांडवली मुल्याच्या आधारे सुधारित कर आकारणी करून अतिरिक्त वसूली भविष्यातील कर आकारणीमध्ये समायोजन करणे. (मराठी) (183.73 KB)
8 महाराष्ट्रा ग्रामपंचायत अधिनियम 01/03/2019 PDF icon महाराष्ट्रा ग्रामपंचायत अधिनियम (मराठी-इंग्रजी) (329.02 KB)
9 रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर पीआयएससी 28/02/2019 PDF icon रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर पीआयएससी (मराठी) (499.22 KB)
10 कॅबिनेट निर्णय बैठक 29/01/2019 PDF icon कॅबिनेट निर्णय बैठक (मराठी) (99.06 KB)

Pages