अधिक ताज्या घडामोडी

क्रमांक बातम्या तारीख डाऊनलोड
1 04/01/2021 PDF icon एमएमजीएसवाय पीएमजीएसवाय जाहिरात (इंग्रजी मराठी) ((इंग्रजी मराठी)) (144.71 KB)
2 28/12/2020 PDF icon निविदा सूचना 24 डिसेंबर 2020 (मराठी) (521.15 KB)
3 03/12/2020 PDF icon गावठाण जमाबंदी प्रकल्प(मराठी) (Marathi) (327.81 KB)
4 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या लेखा परिक्षणासाठी सनदी लेखापाल पदाची जाहिरात 24/09/2020 PDF icon जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या लेखा परिक्षणासाठी सनदी लेखापाल पदाची जाहिरात (Marathi) (3.33 MB)
5 30/06/2020 PDF icon मानधन अप्राप्त सरपंच, उपसरपंचांनी संगणक प्रणालीवर त्वरीत नोंदणी करावी (मराठी) (54.42 KB)
6 महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था - Self Declaration 30/05/2020 PDF icon महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था - Self Declaration (मराठी) (45.39 KB)
7 महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था - Application Form 30/05/2020 PDF icon महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था - Application Form (मराठी) (654.86 KB)
8 महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था - Advertisement 30/05/2020 PDF icon महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था - Advertisement (मराठी) (327.83 KB)
9 खोट्या जाहिरातीबाबत खुलासा 21/04/2020 PDF icon खोट्या जाहिरातीबाबत खुलासा (Marathi) (104.58 KB)