महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन

  • स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनन्नोनती अभियानांतर्गत स्वयंसहाय्यता गटाच्या व स्वरोजगारींच्या उत्पादनाची प्रसिध्दी व विक्री मोठ्या प्रमाणावर व्हावी यासाठी मुंबई येथे दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात सन 2003 पासून महालक्ष्मी सरस या नावाने व्यापक प्रमाणात विक्री प्रदर्शन भरविण्यात येते.
  • स्वयंसहायता बचत गटांना विनाशुल्क दुकानगाळे, उत्पादीत केलेल्या वस्तुंना जकात कर माफी, स्वरोजगारींची मोफत निवास व्यवस्था व प्रदर्शन स्थळ ते निवास व्यवस्थेपर्यंत ने-आण करण्याकरीता वाहतूक व्यवस्था या सुविधा दिल्या जातात.
  • अजून माहितीसाठी अधिकृत संकेतस्थळाला भेट दया-http://www.mahalaxmisaras.com