जि प कामकाजाअंतर्गत टिपणी /आदेशांचे मार्गदर्शक नमुने

E.g., 09/23/2020
E.g., 09/23/2020
क्रमांक दस्तएवज क्रमांक विषय दस्तावेजाचे प्रकार दिनांक आकार(KB or MB) डाऊनलोड
1 सिम निक एम आय एस वापरण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सुचना सिम निक प्रणाली वापरून ग्राविवि मधील माहिती व्यवस्थापन प्रणाली जि प कामकाजाअंतर्गत टिपणी /आदेशांचे मार्गदर्शक नमुने 21/10/2015 3.16 MB PDF icon डाऊनलोड (मराठी)
2 रजा मंजूर करण्याबाबतची टिप्पणी. मुंबई अधिनियम ग्रामपंचायत सुधारणा जि प कामकाजाअंतर्गत टिपणी /आदेशांचे मार्गदर्शक नमुने 26/12/2014 161.35 KB PDF icon डाऊनलोड (मराठी)
3 सरळसेवा नियुक्ती आदेश मुंबई अधिनियम ग्रामपंचायत सुधारणा जि प कामकाजाअंतर्गत टिपणी /आदेशांचे मार्गदर्शक नमुने 26/12/2014 320.28 KB PDF icon डाऊनलोड (मराठी)
4 वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीची टिपणी मुंबई अधिनियम ग्रामपंचायत सुधारणा जि प कामकाजाअंतर्गत टिपणी /आदेशांचे मार्गदर्शक नमुने 26/12/2014 294.89 KB PDF icon डाऊनलोड (मराठी)
5 भविष्य निर्वाह निधीमधून परतावा/ नापरतावा अग्रिम मंजुरी करण्याबाबतची टिपणी मुंबई अधिनियम ग्रामपंचायत सुधारणा जि प कामकाजाअंतर्गत टिपणी /आदेशांचे मार्गदर्शक नमुने 26/12/2014 179.56 KB PDF icon डाऊनलोड (मराठी)
6 जिल्हा परिषद कामकाजातर्गत सादर करण्यात येणाऱ्या टिप्पणी/ आदेशांचे मार्गदर्शक नमुने मुंबई अधिनियम ग्रामपंचायत सुधारणा जि प कामकाजाअंतर्गत टिपणी /आदेशांचे मार्गदर्शक नमुने 26/12/2014 195.12 KB PDF icon डाऊनलोड (मराठी)