Theme

Text Size

Current Size: 100%

Search Site

ASK Agreement

aaple sarkar seva kendra Agreement

करार

क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1 राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र (ASSK) उभारणी व अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शक सूचना . 04/04/2019 PDF icon राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र (ASSK) उभारणी व अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शक सूचना . (432.02 KB ) (मराठी)
2 आपले सरकार सेवा केंद्र करार 04/04/2019 PDF icon (11.62 MB ) (मराठी)
3 ask agreement 04/04/2019 PDF icon Ask agreement (11.62 MB ) (English)