राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयामध्ये दोन शिपाई पदासाठी पात्रताधारक व्यक्तींच्या सेवा ११ महिने कालावधीसाठी बाह्य कंपनी किंवा संस्थेकडून उपलब्ध करून देण्याबाबतची जाहिरात

Marathi
तारीख: 
Friday, January 13, 2017
बातम्या : 
राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयामध्ये दोन शिपाई पदासाठी पात्रताधारक व्यक्तींच्या सेवा ११ महिने कालावधीसाठी बाह्य कंपनी किंवा संस्थेकडून उपलब्ध करून देण्याबाबतची जाहिरात