मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत महाराष्ट्र रस्ते विकास संस्थेकरिता सेवानिवृत्त उपअभियंता यांच्या नियुक्तीसाठी एकपॅनलमेंट करण्याबाबत.

Marathi
language: 
marathi
तारीख: 
Thursday, January 18, 2024
बातम्या : 
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत महाराष्ट्र रस्ते विकास संस्थेकरिता सेवानिवृत्त उपअभियंता यांच्या नियुक्तीसाठी एकपॅनलमेंट करण्याबाबत.