अंदाज पत्रक

क्रमांक विषय दस्तऐवज वर्ष आकार(KB or MB) डाउनलोड
1 कार्यक्रम अंदाज पत्रक(2013-14) कार्यक्रम अंदाज पत्रक 2013-14 32.54 MB PDF icon डाऊनलोड (मराठी)
2 कार्यक्रम अंदाज पत्रक(2015-16) कार्यक्रम अंदाज पत्रक 2015-16 807.69 KB PDF icon डाउनलोड (मराठी)
3 अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक अंदाज पत्रक 2015-16 843.51 KB PDF icon डाऊनलोड (मराठी-इंग्रजी)
4 कार्यक्रम अंदाज पत्रक(2016-17) कार्यक्रम अंदाज पत्रक 2016-17 3.86 MB PDF icon डाऊनलोड (मराठी)