महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

ग्रामपंचायत कर

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (शुल्क) नियम, 1960

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (शुल्क) नियम, 1960 ../../Site/Upload/Pdf/tm.pdf

ग्रामपंचायतीने निश्चीत केलेल्या करांच्या माहितीसाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

http://www.panchayatportals.gov.in/

ऑनलाइन ग्रामपंचायत कर संग्रह प्रणाली बाबतची मार्गदर्शन पुस्तिका

ऑनलाइन ग्रामपंचायत कर संग्रह प्रणाली बाबतची मार्गदर्शन पुस्तिका पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

../../Site/Upload/Pdf/tax.pdf