महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन अभियान

शासन निर्णय

1. केंद्र शासनाच्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन अभियानाची अंमलबजावणी करण्याबाबत. दि. 14 जानेवारी, 2016

../../Site/Upload/Pdf/NRM.pdf

2. राष्ट्रीय रुरबन मिशन अंतर्गत गावसमुह आराखडा निश्चित झाल्याने जिल्हास्तरावर विविध समित्या स्थापन करण्याबाबत. दि. 03 डिसेंबर, 2016

../../Site/Upload/Pdf/NRM2.pdf

3. केंद्र शासनाच्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावनी करण्यासाठी राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्याबाबत. दि. 14 जानेवारी, 2016

../../Site/Upload/Pdf/NRM3.pdf

मंजूर गावसमुहांची यादी

ICAPS

1. Final ICAP Muktainagar

../../Site/Upload/Pdf/Final ICAP Muktainagar.pdf

-

2. Integrated Cluster Action Plan (Jogeshwari)

../../Site/Upload/Pdf/jogeshwari.pdf

-

3.Integrated Cluster Action Plan (Ashti)

../../Site/Upload/Pdf/RURBAN_ICAP_Ashti_Cluster.pdf

-

4. Integrated Cluster Action Plan (Sirsala)

../../Site/Upload/Pdf/Sirsala ICAP Report Final.pdf

-

5. Integrated Cluster Action Plan (Sultanpur)

../../Site/Upload/Pdf/Sultanpur ICAP Report FINAL.pdf

-

6. Integrated Cluster Action Plan (Wadoda)

../../Site/Upload/Pdf/Wadoda ICAP Report -Final.pdf

-

7. Integrated Cluster Action Plan (loni kalbhor)

../../Site/Upload/Pdf/loni_kalbhor.pdf