माहितीचा अधिकार

क्रमांक विषय आकार डाउनलोड
1 संपर्क यादी 113.36 KB PDF icon संपर्क यादी (मराठी)
2 माहितीचा अधिकार 773.18 KB PDF icon माहितीचा अधिकार (मराठी)