महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

विभागाची प्रकाशनेक्रमांकदस्तएवज क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 विकासाची वाटचाल विकासाची वाटचाल विभागाची प्रकाशने 01/12/2014 1.07 PDF
2 ११/2014 पर्यावरणाची गाथा विभागाची प्रकाशने 01/12/2014 0.34 PDF
3 १०/2011 विभागाच्‍या विविध योजनांच्‍या अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शिका विभागाची प्रकाशने 01/12/2014 4.31 PDF
4 १२/2014 ग्रामीण महाराष्ट्र - विकासाची गाथा विभागाची प्रकाशने 30/11/2014 5.35 PDF