महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार

Sr No Subject Size(MB) Download
1 माहितीचा अधिकार 0.92 PDF
2

संपर्क यादी

0.25 PDF
3 नागरिकांची सनद 0.50 PDF