महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

जि प कामकाजाअंतर्गत टिपणी /आदेशांचे मार्गदर्शक नमुनेक्रमांकदस्तएवज क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 सिम निक एम आय एस वापरणय्बाबतच्या मार्गदर्शक सुचना सिम निक प्रणाली वापरून ग्राविवि मधील माहिती व्यवस्थापन प्रणाली जि प कामकाजाअंतर्गत टिपणी /आदेशांचे मार्गदर्शक नमुने 21/10/2015 3.16 PDF
2 रजा मंजूर करण्याबाबतची टिप्पणी. मुंबई अधिनियम ग्रामपंचायत सुधारणा जि प कामकाजाअंतर्गत टिपणी /आदेशांचे मार्गदर्शक नमुने 26/12/2014 0.16 PDF
3 सरळसेवा नियुक्ती आदेश मुंबई अधिनियम ग्रामपंचायत सुधारणा जि प कामकाजाअंतर्गत टिपणी /आदेशांचे मार्गदर्शक नमुने 26/12/2014 0.31 PDF
4 वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीची टिपणी मुंबई अधिनियम ग्रामपंचायत सुधारणा जि प कामकाजाअंतर्गत टिपणी /आदेशांचे मार्गदर्शक नमुने 26/12/2014 0.29 PDF
5 भविष्य निर्वाह निधीमधून परतावा/ नापरतावा अग्रिम मंजुरी करण्याबाबतची टिपणी मुंबई अधिनियम ग्रामपंचायत सुधारणा जि प कामकाजाअंतर्गत टिपणी /आदेशांचे मार्गदर्शक नमुने 26/12/2014 0.18 PDF
6 जिल्हा परिषद कामकाजातर्गत सादर करण्यात येणाऱ्या टिप्पणी/ आदेशांचे मार्गदर्शक नमुने मुंबई अधिनियम ग्रामपंचायत सुधारणा जि प कामकाजाअंतर्गत टिपणी /आदेशांचे मार्गदर्शक नमुने 26/12/2014 0.19 PDF