महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान

ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान

ग्रामपंचायतींना जनसुविधेसाठी विशेष अनुदान ही जिल्हास्तरीय योजना असून या योजनेसाठी नियोजन विभागाकडून जिल्हा नियोजन समितीला निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.   

अधिक ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान