महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ

महत्वाच्या व्यक्ती

 • माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

  श्री. देवेंद्र फडणवीसमाननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

 • मा.मंत्री,ग्राम विकास आणि पंचायती राज विभाग महाराष्ट्र राज्य

  श्रीमती पंकजा गोपीनाथराव मुंडेमा.मंत्री,ग्राम विकास आणि पंचायती राज विभाग महाराष्ट्र राज्य

 • मा.राज्यमंत्री,ग्राम विकास आणि पंचायती राज विभाग, महाराष्ट्र राज्य

  श्री. दादाजी भुसेमा.राज्यमंत्री,ग्राम विकास आणि पंचायती राज विभाग, महाराष्ट्र राज्य

 • सचिव, ग्राम विकास आणि पंचायती राज विभाग,महाराष्ट्र

  इंजि. असीम गुप्तासचिव, ग्राम विकास आणि पंचायती राज विभाग,महाराष्ट्र

छायाचित्रे /चलतचित्रे  

inaguration.jpg 3.jpg 4.jpg img.jpg 12.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg egov.jpg egov2.jpg

उद्देश

 • स्वच्छ, सुंदर व हरित ग्राम तयार करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविणे.
 • महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाद्वारे दारिद्रय निर्मुलनाचे उपक्रम चालविणे.
 • इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत निवारा व निवारा विषयक सुविधा पुरविणे.
 • प्रशिक्षणातून विकास कार्यक्रमांतर्गत लोक प्रतिनिधींचे सक्षमीकरणाद्वारे पंचायती राज व्यवस्था बळकट करणे.

महत्वाचे दुवे